کراپ تاپ پیچ خورده

‫طراحی ‬‫ساده‬ ‫این‬ ‫کراپ تاپ‬ ‫آن را‬ ‫مناسب‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫روزمره‬ ‫می کند‬ ‫اما‬ ‫ادا‬ ‫با‬ ‫ایجاد‬ ‫یک‬ ‫پیچ‬ ‫خوردگی‬ ‫خاص‬ ‫در‬ ‫قسمت‬ ‫جلو‬ ‫یی ‬‫و‬ ‫یقه‬ ‫آن‬ ‫که به‬‫ صورت‬ ‫ایستاده‬ ‫بر‬ ‫روی‬ ‫گردن‬ ‫قرار‬ ‫میگیرد‬ ‫‪،‬‬‫آنرا‬ ‫شیک‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫کرده‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫تن‬ ‫شما‬ ‫استایل‬ ‫منحصر‬ ‫به فردی‬ ‫به‬ ‫ارمغان‬ ‫می‌آورد‬ ‫‪.‬‬
‫برای‬‫ راحتی‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫پوشیدن‬ ‫نیز‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫آن‬ ‫زیپ‬ ‫تعبیه‬ ‫شده‬ ‫است‪.‬‬

۶۸۰,۰۰۰ تومان

تولید شده:4
قابل تولید:21

توضیحات بیشتر

‫قابل‬‫ شستشو‬ ‫تا‬ ‫‪ ‫۴۰ درجه‬ ‫سانتی‬ ‫گراد‬
‫از‬‫سفیدکننده‬ ‫استفاده‬ ‫نکنید‬
‫از‬‫اتو‬ ‫تا‬ ۱۵۰ ‫‪ ‫درجه‬ ‫سانتی‬ ‫گراد‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬
‫از‬‫خشک‬ ‫شویی‬ ‫استفاده‬ ‫کن‫ید‬
‫در‬‫خشک‬ ‫کن‬ ‫با‬ ‫چرخش‬ ‫معمولی‬ ‫و‬ ‫حرارت‬ ‫کم‬

مجموعه

مجموعه من ماندم و من

رنگ

مشکی

جنس

گاباردین

سایز

34, 36, 38, 40, 42, 44